Main Banner

Chairs & Committees

 

Founding Chair

Founding Chair
Da Ruan (1960-2011) (Belgium)

 

Steering Committee

 • Guoqing Chen (China)
 • Cengiz Kahraman (Turkey)
 • Etienne Kerre (Chair, Belgium)
 • Tianrui Li (China)
 • Zhong Li (Germany)
 • Jun Liu (United Kingdom)
 • Jie Lu (Australia)
 • Luis Martinez (Spain)
 • Javier Montero (Spain)
 • Ronei Marcos de Moraes (Brazil)
 • Yang Xu (China)
 • Chunrong Yuan (Germany)
 • Xianyi Zeng (France)

 

General Chairs

 • Jie Lu (Australia)
 • Zhong Li (Germany)

 

Program Chairs

 • Yang Xu (China)
 • Javier Montero (Spain)

 

Conference Chairs

 • Chunrong Yuan (Germany)
 • Wei Xia (China)

 

Special Session Chairs

 • Irina Perfilieva (Czech Republic)
 • Kyandoghere Kyamakya (Austria)

 

Publication Chairs

 • Tianrui Li (China)
 • Yanyong Huang (China)

 

Poster Sessions Chairs:

 • Guangquan Zhang (Australia)
 • Xiaofeng Wu (China)

 

Tutorials Chairs:

 • Guoqing Chen (China)
 • Cengiz Kahraman (Turkey)

 

Award Chairs:

 • Etienne Kerre (Belgium)
 • Luis Martinez (Spain)

 

Publicity Chairs:

 • Jian-Bo Yang (UK)
 • Rosa Rodriguez (Spain)
 • Peijun Guo (Japan)
 • Young Hoon Joo (South Korea)
 • Pu Li (Germany)
 • Jianxi Li (China)
 • Huazhen Lin (China)
 • Menglei Lin (China)
 • Fucai Lin (China)
 • Liliane S. Machado (Brazil)
 • Shuwei Chen (China)
 • Phayung Meesad (Thailand)
 • Yuhong Song (China)
 • Wallace Tang (Hong Kong)
 • Hanli Wang (China)
 • Herwig Unger (Germany)
 • Jianping Cai (China)
 • Dong-ling Xu (UK)
 • Li Zou (China)

 

Local Organizing Committee

 • Bassem Fawaz (Germany)
 • Brigitte Hass (Germany)
 • Xin Xu (Germany)
 • Florian Franzen (Germany)
 • Antonio Ramon Julia Lopez-Barrantes (Germany)

Web Chair

 • Bassem Fawaz (Germany)